NT: Medisch afwezigheidsattest

Dient door spelers van de nationale ploeg ingevuld te worden indien zij een training of wedstrijd missen wegens blessure of ziekte en dient naar de respectievelijke teamarts gestuurd te worden .

Posted on December 1, 2005 at 23:55 by MV