Ethische Code ethique RBIHF

Posted on July 25, 2023 at 15:50 by FVA

Als u zich kwetst tijdens een activiteit kan u aanspraak maken op onze verzekering bij Arena. Het ongeval aangifteformulier vindt u in bijlage. Dit formulier, nadat het volledig is ingevuld, mailen naar arena@arena-nv.be.
Vooral niet vergeten om het volgende in te vullen:
* Bankrekeningnummer.
* Mailadres
* Medisch attest.

De procedure is als volgt :
* Op basis van de aangifte zal de maatschappij Arena een ontvangstmelding & dossiernummer mailen naar de schadelijder (kan soms wel even duren)
* Intussen kan de schadelijder de medische attes...

Posted on July 13, 2023 at 14:23 by KR

Please find the 2023 2024 New IIHF RuleBook (EN) in attachement. (low resolution)

You can download the high resolution version on

https://ww...

Posted on June 8, 2023 at 08:19 by FVA

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken in Vlaanderen, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten.

Klik op ond...

Posted on February 4, 2023 at 12:59 by FVA

Lorsque vous utilisez des médicaments qui figurent sur la Liste des interdictions 2023, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être demandée à l'IIHF à l'avance (au moins 21 jours) par courriel

Posted on February 2, 2023 at 13:21 by FVA

Navigation