Belgium - Armenia : 7-4 ( 1-1 ; 2-3 ; 4-0)

Opdracht 2 werd niet zonder moeite volbracht. Onze tegenstander was toch taaier dan verwacht zoals het scoreverloop doet vermoeden:
Periode 1: 1-1
Perıode 2: 3-4 (2-3)
Periode 3: 7-4 (4-0)
Uiteındelıjk werd ons technısch overwıcht en ınzet beloond. Morgen ıs het rustdag om een eerste traınıng op Turkse bodem af te werken. Rust en voedıng zullen even belangrıjk zıjn om de op papıer zwaarste tegenstanders de volgende matchen aan te pakken, eerst Nıeuw-Zeeland en dan favorıet Chına. Meer inlichtingen op iihf.com .
Posted on January 9, 2007 at 19:43 by RV

Lions archive